Ekologicky vyrobené poľnohospodárske produkty

Pred viac ako 25 rokmi objavil Berthold Dreher, zriaditeľ a majiteľ spoločnosti Dreher Agrarrohstoffe GmbH, svoju nadšenosť pre ekologicky vyrobené poľnohospodárske produkty. Svoje prvé skúsenosti zbieral u regionálnych výrobcov, ktoré sa zaoberali pestovaním bioland obilia a produkciou demeter mlieka. Nasledovali kroky vo výrobe a predaji bio nápojov a potom mnohostranná činnosť v obchodu s bio obilovinami v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku.

Vybudovanie obchodu s bio obilím

Krok do samostatnosti vo forme podnikania na začiatku roku 2004 vo svojom rodnom meste Ostrach bol pre Bertholda Drehera dôsledným krokom k realizovaniu vlastných predstav. Založením ďalších firiem ako napr. Organic Trading Ltd. reagoval na meniace sa požiadavky bio trhu a vybudoval predovšetkým obchod s bio obilím.  

Založenie spoločnosti Dreher Agrarrohstoffe GmbH

Spolu s podnikaním rástla aj rodina a s tím spojené bola zmena miesta podnikania z Ostrachu do rakúskeho Lustenau a založenie tamojšieho Dreher Agrarrohstoffe GmbH. Potom nasledovalo založenie nemeckého Dreher Agrarrohstoffe GmbH v nemeckom meste Amtzell, cez ktorý sa realizoval celý obchod s bio poľnohospodárskymi surovinami.  

Predovšetkým  kvôli postupnému presúvaniu obratu od bio obilia smerom k spracovaným bio produktom, sa odvážil Berthold Dreher na ďalší veľký krok dopredu: sám vstúpa do skladovania a spracovania. Na adrese Hatternholzweg 4, v priemyselnej zóne nemeckého Wangen-Schauwies sa od konca mája 2015 nachádza nové sídlo spoločnosti. Tu je miesto nielen pre kancelárie, ale aj pre vlastný sklad na sypké a balené bio obilie a bio olejniny. Do konca roku sa na tejto adrese spustí aj prevádzka novej lisovne oleja. Aj naďalej sa celý obchod realizuje z tohto miesta.  

Dlhoročné kontakty v celej Európe a za jej hranicami

Pôvôdná úloha obhodníka, nadviazať spojenie medzi výrobcami a ich odberateľmi, zostane aj naďalej hlavným pilierom spoločnosti. Vďaka dlhoročným osobným vzťahom s roľníkmi, výrobnými spoločnosťami, družtvami a obchodníkmi v regióne a v celej Európe môže spoločnost Dreher Agrarrohstoffe GmbH bezproblémovo a priebežne zásobovať svojich zákazníkov bio surovinami všetkých druhov v rôzných kvalitách. Nové možnosti skladovania bio obilia, olejnín a oleje umožňujú regionálne zmluvné pestovanie s miestnymi roľníkmi.

biokreis
BIOSUISSE ORGANIC
Demeter
Bio-Siegel der Europäischen Union
GMP