Spracovanie olejnín a lúpanie slnečnicových semien

Vlastný sklad

V areálu  nášho nového sídla v německom Wangen-Schauwies máme sklad s kapacitou 1500 EUR-paliet. Okrem toho sme postavili nové skladové silá pre 3000 ton sypkého tovaru. Máme k dispozícii ďalšie menšie silové bunky na skladovanie rôzne pripravených vyčistených semien určených pre využitie v potravinárskom priemysle.

Vlastné spracovanie a lúpanie

Vďaka skladovacím silám sa nám otvorila možnosť sušiť, čistiť a spracovať obiloviny. V januári 2016 sa spustí prevádzka zariadenia na lúpanie a balenie slnečnicových semien.  Olúpené slnečnicové semená budeme baliť do vriec s objemom 25 kg alebo do big bagov. Počas lúpania vytriedené malé, čiastočne olúpené alebo zlomené semena budeme využívať vo vlastnej lisovne oleja.

biokreis
BIOSUISSE ORGANIC
Demeter
Bio-Siegel der Europäischen Union
GMP